Πρώτη Συνάντηση Εθελοντών και Ομάδας Έργου

prattwCYCLISIS

Την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, έγινε στα γραφεία μας Κορίνθου 337 & Μιαούλη, η πρώτη συνάντηση μίας αρχικής ομάδας εθελοντών και της ομάδας έργου, όπου παρουσιάστηκε ένα δείγμα των εργαλείων που έχουμε συγκεντρώσει για την πορεία των εργαστηρίων και της συμβουλευτικής του “Πράττω από κοινού”. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:

1)Το Profil Pass ως εργαλείο συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης. Το Profil Pass χρησιμοποιείται πρώτη φορά σε ελληνικό περιβάλλον, και η εφαρμογή του θα γίνει από-και σε συνεργασία με-πιστοποιημένους συμβούλους Profil Pass .

2)Το πρόγραμμα View & Act , που είχε υλοποιηθεί από το 2008 έως το 2010 από την Κύκλησις και θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία και η τεχνογνωσία του στα εργαστήρια κινηματογράφου και δημιουργικής απασχόλησης.

3) Ένα σύνολο από Warming Up Activities (βιωματικά και επικοινωνιακά παιχνίδια), που θα χρησιμοποιηθούν για την γνωριμία, και όχι μόνο, εκπαιδευτών, εκπαιδευόμενων, εθελοντών και παρατηρητών.

Η συνάντησή μας ολοκληρώθηκε με ένα βιωματικό παιχνίδι, με στόχο το “λύσιμο” και “δέσιμο” της ομάδας μας !!!!

 

Print               

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.