Πρόσκληση 1ης συνάντησης

prattwCYCLISIS

Πρόσκληση

Η Ομάδα Έργου του Προγράμματος «Πράττω Από Κοινού», παροχή υπηρεσιών σε νέους ανθρώπους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του προγράμματος την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, στο χώρο μας, Κορίνθου 337 & Μιαούλη. Θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη φύση, τη θεώρηση, τις δράσεις και τους στόχους του Έργου, παρουσίαση της Ομάδας Έργου και πρώτη συνάντηση των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν και θα πραγματώσουν το Έργο.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει το πρώτο βήμα επίτευξης του βασικού στόχου του «Πράττω Από Κοινού», που είναι η κοινωνική συνεύρεση, ο διάλογος και η σύνθεση.

Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά.

 

Print               

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.