Διερεύνηση ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Πράττω από Κοινού»

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην συνολική αξιολόγηση του έργου, το LPfA- Εκπαίδευση για όλους σε συνεργασία με την Κύκλησις δημιούργησε ένα πλήρες αλλά εύχρηστο και κατανοητό ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση ικανοποίησης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Πράττω από Κοινού» .
Mπορείτε να βρείτε την φόρμα αξιολόγησης εδώ.

Σας ευχαριστούμε πολύ !!!!