Δελτίο Τύπου- Απόηχος Πρώτης Συνάντησης

prattwCYCLISIS

Πρώτη συνεύρεση στην «Κύκλησις» για το «Πράττω από Κοινού»

Πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου η πρώτη ανοικτή συνάντηση του Έργου «Πράττω από Κοινού» με στόχο την παρουσίασή του αλλά και τη γνωριμία των συμμετεχόντων μεταξύ τους. Τους στόχους, τις δράσεις και τα εργαλεία πραγμάτωσης του Έργου παρουσίασε η κ. Βασιλική Τσεκούρα, συντονίστρια του προγράμματος, η οποία έκανε και μια σύντομη αναφορά στο έργο, τις δράσεις και τις διεθνείς συνεργασίες της «Κύκλησις».
Βασικοί στόχοι του Έργου είναι η ενδυνάμωση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η γνωριμία με τον εαυτό μας και τον Άλλο και η σαφέστερη αντίληψη των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων των ατόμων που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Επισημάνθηκε ότι ένα από τα πολλά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι το Profil Pass, το οποίο χρησιμοποιείται από το Γερμανικό κράτος και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ως βασικό εργαλείο επαγγελματικού προσανατολισμού. Με τη βοήθεια ειδικευμένου Συμβούλου το άτομο ανιχνεύει τα ενδιαφέροντα και αναμοχλεύει τις εμπειρίες του με στόχο να αναδυθούν στην επιφάνεια οι πραγματικές κλίσεις και δεξιότητές του, ώστε να χαράξει μια πορεία ζωής –σε επαγγελματικό και σε κοινωνικό επίπεδο– που θα οδηγεί στην επιτυχία και την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του.
Στη συνάντηση συνευρέθηκαν, μίλησαν για τον εαυτό τους και τις προσδοκίες τους και γνωρίστηκαν όλοι οι έως τώρα συμμετέχοντες στο «Πράττω από Κοινού», οι Σύμβουλοι, οι Ωφελούμενοι –μεταξύ των οποίων νέοι ασυνόδευτοι μετανάστες από τη μη κυβερνητική οργάνωση Praksis– οι Εθελοντές καθώς και άνθρωποι που ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το Έργο. Στην εκδήλωση εκ μέρους της Κίνηση-Πρόταση παραβρέθηκαν και μοιράστηκαν τις σκέψεις τους και την εμπειρία τους με τους παρευρισκόμενους η κ. Αγγελική Πασσά, μέλος της επιστημονικής επιτροπής του φορέα, και η κ. Ελένη Μπαλαδάκη, εθελόντρια.
Επισημαίνεται ότι όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Έργο μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.cyclisis.gr και pratoapokinou.cyclisis.gr, στο facebook , να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 2610341-472 ή ακόμα καλύτερα να έρθει στο χώρο της Συμβουλευτικής Κορίνθου 337 & Μιαούλη για κατ’ ιδίαν ενημέρωση.

Print               

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.