Ποιοί είμαστε ?

Είμαστε η ομάδα  εθελοντών “Από Κοινού” η οποία γεννήθηκε από την  “ΚΥΚΛΗΣΙΣ” ,φορέα υλοποίησης του προγράμματος “Πράττω Από Κοινού”.

Χωρίς τίτλο1

Με αφορμή το σκεπτικό και τη φιλοσοφία του φορέα μας προχωρήσαμε στη διαμόρφωση της κοινωνικής μας παρουσίας και αποστολής, δηλαδή της κριτικής και ενεργής συμμετοχής μας στο έργο και τις κοινωνικές δράσεις ομάδων πολιτών της πόλης.

Πιστεύουμε στο διάλογο μεταξύ των πολιτισμών, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του διαφορετικού και πορευόμαστε με όρεξη για μάθηση, η οποία προκύπτει από την πράξη, την κοινή εμπειρία και την ομότιμη συμβουλευτική.