Στόχος μας !

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η αύξηση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής  πρόνοιας προς μέλη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της περιοχής του Δήμου Πατρέων.

Με χρήση  τεχνικών  μέντορινγκ ενδυνάμωσης και αυτό αντίληψης,  προσδοκούμε στην ευχερή κοινωνικοποίηση . Με δράσεις σίτισης και  πολιτιστικής μέθεξης  προσδοκούμε στη δημιουργία  ενός Πυρήνα μεντόρων Ζωής στην κοινότητα.

Αποβλέποντας στην τόνωση της διαπολιτισμικής κατανόησης και της βιώσιμης συνύπαρξης,  στοχεύουμε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης   30 ανέργων νέων  ( νέες μητέρες,  Ρομά , μετανάστες ,κ.α) καθώς και στην  ενδυνάμωσή τους εντός της κοινότητας.