Βασιλική Τσεκούρα

Η Βασιλική Μ. Τσεκούρα είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολης του ΕΚΠΑ , Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ( Ιστορικός) . Εχει μεταπτυχιακό τίτλο στην Εκπαιδευτική Πολιτική και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Δραστηριοποιείται στο χώρο της Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων σε θέματα Εκπαίδευσης Εργαζομένων και Στελεχών. Διετέλεσε Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας για το ΚΕΤΑ-ΔΕ ( 2003-2008) και υλοποίησε με ευθύνη της εργαστήρια επιμόρφωσης, ερευνητικά εργαστήρια με τη δελφική μέθοδο (για start ups), συντόνισε δράσης σύνδεσης σχολείων και χώρου εργασίας ( σε συνεργασία με Επιστημονικό Πάρκο, ΙΝΒΙΣ,κλπ)( 2003-2005) . Υλοποίησε επιμορφωτικά σεμινάρια για την Απασχόληση , την Βιομηχανική Επιμόρφωση και για λογαριασμό Τοπικών Φορέων και Οργανισμών. Είναι εμπειρογνώμονας για το ECML – CoE στα πλαίσια του προγράμματος { language at/for workplace} για τα έτη 2012-2015 .
Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Φροντιστηρίων σε θέματα Παιδαγωγικής και Νέων Τεχνολογιών ( 2012-2013) για λογαριασμό του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ .
Υπεύθυνη Ανάπτυξης Μεθοδολογιών Εκπαίδευση Ενηλίκων ( Film Education, Peer Mentoring) . Συμμετοχή στην εκπόνηση Μελέτης για τις ευκαιρίες Δια Βίου Μαθησης στις γυναίκες ( υπό την αιγίδα του ΕΑΕΑ )
Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος GRUNDTVIG _ PEER MENTORING FOR ACTIVE INVOLVMENT , στα πλαίσια του οποίου αναπτύχθηκε υλικό επιμόρφωσης για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΑ και τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. Πιστοποιημένη ProfilPASS Coach ( DIE)
Ιδρυτικό Στέλεχος της ΜΚΟ ΚΥΚΛΗΣΙΣ Μέλος του Capacitybuilders Network . Europemobility Network