Ομάδα έργου

Βιογραφικά Σημειώματα

Βασιλική Τσεκούρα

Ευανθία Γκοτσοπούλου

Ανδρέας Κρίβας

Αναστασία Γιαννακοπούλου

Αγγελική Γιαννακοπούλου

Παναγιώτα Τσεκούρα

 

Οι ενεργοί εθελοντές μας

Ειρήνη Παπαδοπούλου

Ευδοκία Κοσμάτου

Σπυριδούλα Γιάκη

Ιωάννα Αγγελοπούλου

Μυρτώ Γραμμενίδου

Χρήστος Γιαννακόπουλος

Ζαχαρίας Τερζάκης