Παναγιώτα Τσεκούρα

Η Παναγιώτα Τσεκούρα είναι ενεργό στέλεχος της ΚΥΚΛΗΣΙΣ . Έχει εμπλακεί στις  ευρωπαϊκές δράσεις του φορέα  . Συμμετείχε στο Διακρατικό  πρόγραμμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός Ταλαντούχων Παιδιών και την Ενημέρωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων της περιοχής  . Ασχολείται με την Διοικητική Παρακολούθηση των Εργων