Αναστασία Γιαννακοπούλου

Η Αναστασία Γιαννακοπούλου είναι φοιτήτρια του τμήματος «Μηχανικών Η/Υ 7 Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του Ευρωπαϊκού δικτύου διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (NILE) και έχει παρακολουθήσει μαθήματα εικαστικών στο Ελληνικό Κέντρο Εικαστικής Ανάπτυξης στην Πάτρα.
Έχει συμμετάσχει σε δραστηριότητες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ανάπτυξης εφαρμογών Η/Υ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ και εθελοντικής εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες Η/Υ .
Η μέχρι τώρα δραστηριότητα της στην Κύκληση περιλαμβάνει συμμετοχή στις δράσεις κινητοποίησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, στα πλαίσια των προγραμμάτων:
1.Film Education For the Promotion of Active Citizenship (2008- 2010)
2. Get Involved Through Peer Mentoring Απρίλιος- Σεπτέμβριος 2013
3. Volunteers in Movement, συγκέντρωση των καλών πρακτικών των εταίρων του προγράμματος.